Nieuwe verbanddoos


Nieuwe verbanddoos BHV.

Met de invoering van de ARBO-omstandighedenwet in 1994 zijn de tot dan toe gehanteerde publicatiebladen P-1 en P-2, welke de inhoud en richtlijnen van de “Verbanddoos A” en de “Verbanddoos B” regelde, officieel komen te vervallen.
Weliswaar worden deze richtlijnen in de praktijk nog steeds gehanteerd, maar de formele basis is in 1994 vervallen. Ook zijn sedert de invoering van de P-bladen de inzichten omtrent wondverzorging en de produkten hiervoor verder ontwikkeld.

Het Oranje Kruis realiseerde zich dat eigentijdse criteria wat betreft bedrijfsverbanddozen ontbraken en heeft het initiatief genomen, in overleg met deskundigen en de industrie, nieuwe richtlijnen over inhoud en samenstelling van een goede, op de werksituatie toegesneden “Bedrijfsverbanddoos BHV” uit te brengen.
  • de bedrijfsverbanddoos BHV is gebaseerd op een zogenaamde “werkunit”, onafhankelijk van het aantal personen. Een bedrijf kan, afhankelijk van grootte en samenstelling uit een of meerdere units bestaan.
Een werkunit heeft als criteria:
  • Duidelijk afgebakend risicoprofiel (b.v. kantoor en werkplaats zijn 2 units)
  • De verbanddoos moet binnen handbereik zijn (binnen een halve minuut beschikbaar)
  • De bedrijfsverbanddoos BHV dient regelmatig gecontroleerd te worden. De frequentie is afhankelijk van de risicofactoren van het bedrijf. Als advies geldt tenminste elk halfjaar op manco's en inhoud.
  • De samenstelling is gebaseerd op een minimum inhoud, al naar gelang de bedrijfssituatie aan te vullen met meer en/of andere produkten.
De nieuwe basis bedrijfsverbanddoos vervangt dus de “A” en “B”.
Inmiddels hebben wij vier bedrijfsverbanddozen BHV, die voldoen aan de nieuwe richtlijnen, ter keuring aan het Oranje Kruis aangeboden. Het verheugt ons U te kunnen mededelen dat deze bedrijfsverbanddozen BHV door het Oranje Kruis zijn goedgekeurd en voorzien mogen worden van deze goedkeuring met het goedkeuringsnummer VE 24-01. We hebben inmiddels deze trommels opgenomen in ons assortiment met als omschrijving:
  • Basis Bedrijfsverbanddoos BHV
  • Bedrijfverbanddoos BHV (HACCP)
  • Bedrijfsverbanddoos BHV(Industrie)
  • Bedrijfsverbanddoos BHV(Chemische industrie)