Service


Service

We hebben de meest gangbare producten over het algemeen in voorraad, echter zodra de bestelling binnen is zullen we direct aangeven wanneer en hoe de levering zal plaatsvinden. We hanteren een maximale leveringstermijn van 30 dagen.

Wanneer om welke reden dan ook deze overschreden wordt,zullen we U hier direct van in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Eventuele gedane betalingen worden in dat geval uiteraard zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan u terugbetaald.

Wij controleren onze prijzen zeer regelmatig maar er kunnen "drukfouten" voorkomen. In het geval van een dergelijke fout behouden wij het recht en u als klant uiteraard om de koopovereenkomst te ontbinden.