WaterJel


WATERJEL

Het is algemeen bekend dat men bij brandwonden als eerste de wond moet koelen met water. Bij ernstige brandwonden moet men na het koelen van de wond zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Om tijdens het transport de brandwond te kunnen koelen is er een product op de markt gekomen onder de naam WATER JEL.

WaterJel wordt in vele landen reeds 20 jaar gebruikt, door o.a. het Leger,
ambulancediensten, het Rode Kruis en brandwondencentra. WaterJel is een product welke door de Nederlandse Brandwonden Stichting is erkend.

WaterJel bestaat uit een verpakking met hierin een gaaskompres en een koelende gel. WaterJel plaatst men over de brandwond, de gel die in het kompres zit, loopt vervolgens in de brandwond, dit zorgt ervoor dat de pijn van de wond verminderd en dat er een koelingsproces van de brandwond plaatsvindt. De gel is essentieel bij het behandelen van brandwonden, bij te weinig gel bestaat de mogelijkheid dat het vocht in de huid niet afkoelt en de huid dus blijft doorbranden.

WaterJel is een product dat geadviseerd wordt bij brandwonden. Alle overige producten, zoals crèmes en zalven mogen niet worden gebruikt, daar men in het ziekenhuis niet kan constateren om wat voor brandwond het gaat en de wond dan eerst zal moeten reinigen, wat de behandeling vertraagd. WaterJel kan echter eenvoudig met water worden afgespoeld. WaterJel zorgt voor een langdurige koeling en verminderd de pijn tijdens het transport naar het ziekhuis.

Bij grote brandwonden wordt momenteel zelfs geadviseerd niet eerst te koelen met water, maar direct WaterJel aan te brengen. Daar wetenschappelijk is aangetoond dat wanneer men een patiënt 30 minuten koelt met kraanwater bij een buitentemperatuur van 20 graden (kraanwater is gemiddeld 15-20 graden Celsius), de lichaamstemperatuur na 30 min. met 2 graden is gedaald en een patiënt dus onderkoelt kan raken of nog erger in shock. Met WaterJel is aangetoond dat de lichaamstemperatuur stabiel blijft. Gezien de diverse rampen welke hebben plaats gevonden, waarvan ernstige brandwonden het gevolg waren adviseren wij u WaterJel bij uw eerste hulp artikelen te bewaren zodat u bij mogelijke brandwonden alert kunt optreden.

WaterJel is een CE-product en heeft een houdbaarheidstermijn.